Sadzobník

Platba EUR v rámci Eurozóny a zemí EHP v režime SHA, do bánk podporujúcích SEPA platby.

0 CZK

Platba EUR do zemí mimo EHP v režime OUR. Na poplatky za vyššie platby sa prosím informujte vopred.

7 EUR, v inej zdrojovej mene kurzový prepočet

Platba EUR do zemí mimo EHP a do bánk nepodporujúcich SEPA platby, do čiastky 2000 EUR (režim SHA je pre Vás zdarma).

20 EUR, v inej zdrojovej mene kurzový prepočet

Platba EUR do zemí mimo EHP a do bánk nepodporujúcich SEPA platby, od čiastky 2000,01 EUR (režim SHA je pre Vás zdarma).

300 EUR, v inej zdrojovej mene kurzový prepočet

Vnútrobanková platba GBP tuzemská vrámci bánk, kde má GBP účty EasyChange.

0 CZK

Platba GBP  do zemí mimo EHP v režime OUR.

500 CZK, v inej zdrojovej mene kurzový prepočet

Medzibanková platba GBP a USD tuzemská aj zahraničná v režime SHA.

200 CZK, v inej zdrojovej mene kurzový prepočet

Medzibanková platba USD tuzemská aj zahraničná v režime OUR.

500 CZK, v inej zdrojovej mene kurzový prepočet

Vnútrobanková platba USD tuzemská vrámci bánk, kde má USD účty EasyChange.

0 CZK

Platba Expres vrámci aj mimo ČR (podlieha časovým limitom bánk, informujte sa na ne prosím vopred).

Výška poplatku v závislosti na mene a použitej banke

Zadanie príkazu ku konverzií.

0 CZK

Pokiaľ sa platba vráti z dôvodu chybného zadania na strane klienta - zadávateľa pokynu, bude strhnutá zo zasielanej čiastky, pokiaľ klient výšku ďalších poplatkov nedoplatí vopred zvlášť.

Vo výške všetkých poplatkov, účtovaných bankou k tiaži EasyChange s.r.o.  vrátane prípadného opakovaného zasielania platby

Administratívny poplatok účtovaný v špecifických prípadoch definovaných Všeobecnými obchodnými podmienkami a pri storne transakcie pre neštandardný spôsob úhrady klientom - hotovostným vkladom na účet alebo platobnou kartou.

50 Kč, v inej zdrojovej mene kurzový prepočet

 

Upozornenie

Tento Sadzobník ruší všetky predchádzajúce a súčasné Sadzobníky – prílohy Rámcových zmlúv uzavrených pred 1.12.2020.

 

Deň vydania a účinnosti: 1.12.2020